پکیج مه پاش تایوانی بهکو


4,500,000 ریال

پکیج مه پاش بهکو سیستمی یکپارچه است شامل قطعات زیر:
8 نازل مه پاش (پودری)
8 گیره نگهدارنده
8 بست میخی
فیلتر توری و رابط اتصال شیر به آب
15 متر لوله