بذر بنفشه الوان


50,000 ریال

دسته:

بنفشه الوان
گیاه : یکساله
فرم : پر گل
ارتفاع : کوتاه
زمان خزانه کاری : اواخر تابستان
زمان نشاء کاری : اواخر پاییز
زمان گلدهی : زمستان و بهار
عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
فاصله کاشت : 20 – 15 سانتیمتر