پکیج مه پاش خانگی بهکو


6,550,000 ریال

پکیج یک : شامل ۸ نازل مه پاش، ۸ بست میخی، ۸ گیره ی نگهدارنده، رابط و فیلتر توری اتصال شیر به آب و یک رول لوله ۱۵ متری می باشد.
پکیج دو : شامل ۲۰ نازل مه پاش، ۲۰ بست میخی، ۲۰ گیره ی نگهدارنده، رابط و فیلتر توری اتصال شیر و دو رول لوله ۱۵ متری می باشد.

پکیج مه پاش بهکو را می توان به راحتی به سیستم آب شهری متصل نمود.
نحوه ی اتصال این مه پاش بسیار ساده می باشد. بصورتی که برای نصب آن نیاز به هیچ گونه ابزاری نمی باشد. در این پکیج می توان در هر فاصله ای که می خواهید مه پاش را نصب کنید، لوله را قطع نموده و مه پاش را به آن متصل کنید و سپس توسط گیره های نگهدارنده و بست های میخی آن را به محل مورد نظر متصل نمایید.