بذر گل

6 کالا

 • بذر بنفشه الوان

  50,000 ریال
  بنفشه الوان گیاه : یکساله فرم : پر گل ارتفاع : کوتاه زمان خزانه کاری : اواخر تابستان زمان نشاء کاری : اواخر پاییز زمان گلدهی : زمستان و بهار عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 20 - 15 سانتیمتر
 • بذر جعفری نارنجی

  50,000 ریال
  جعفری نارنجی گیاه : یکساله فرم : پر پر و گل درشت ارتفاع : کوتاه زمان خزانه کاری : اواخر زمستان زمان نشاء کاری : اواسط بهار زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اواخر پاییز عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
 • بذر همیشه بهار

  50,000 ریال
  همیشه بهار گیاه : دائمی فرم : پر پر ارتفاع : کوتاه زمان خزانه کاری : اواخر زمستان زمان نشاء کاری : اوایل بهار زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواسط پاییز عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
 • بذرآهار الوان

  50,000 ریال
  آهار الوان گیاه : یکساله فرم : مخلوط پر پر و کم پر ارتفاع : متوسط زمان خزانه کاری : اواخر زمستان زمان نشاء کاری : اواسط بهار زمان گلدهی : تابستان عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 35 سانتیمتر
 • بذرجعفری زرد

  50,000 ریال
  جعفری زرد گیاه : یکساله فرم : پرپر و گل درشت ارتفاع : کوتاه زمان خزانه کاری : اواخر زمستان زمان نشاء کاری : اواسط بهار زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اواخر پاییز عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
 • بذرگل مارگریت

  50,000 ریال
  مارگریت گیاه : دائمی فرم : پر گل زمان خزانه کاری : اواخر تابستان زمان نشاء کاری : اواسط پاییز زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواسط پاییز عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها