اهمیت استفاده از کود کلسیم

اهمیت استفاده از کود کلسیم

بسیاری از ناهنجاریهای فیزیولوژیکی(سیاه شدن، لکه استخوانی، ترکیدگی دانه و نخودی شدن)درختان مربوط به کمبود کلسیم است. مشخص گردیده است که افزایش مقدار کلسیم در میوه موجب رسیدن بهتر و زودتر محصول می شود . در درخت پسته، یکی از دلایل مهم نرمی پوست و درست تشکیل نشدن پوسته خارجی استخوانی پسته، کمبود کلسیم يا جذب نامناسب کلسیم در درختان پسته در اردیبهشت ماه است. بایستی این نکته را مدنظر داشت که جذب یون کلسیم توسط ریشه درخت پسته به صورت غیرفعال است یعنی مقدار تعرق تعیین کننده میزان جذب و موجب حرکت یون کلسیم در آوندهای چوبی به سمت اندام های مورد نیاز گیاه است. در اردیبهشت ماه روزهایی که روزنه های گیاهان به دلیل وزش باد شدید، گرمای زیاد و یا ابری بودن هوا، بسته هستند انتقال یون کلسیم از ریشه به برگ ممکن است ‌وجود نداشته باشد در حالی که در این بازه زمانی، درخت پسته جهت تشکیل دانه و‌ حبه پسته به شدت به کلسیم نیاز است. محلول پاشی کلسیم در مرحله ارزنی شدن پسته آغاز شده و به صورت هفتگی تا ده روز تا زمان سفت شدن (تشکیل پوسته استخوانی) تکرار شود. بهترین نوع کلسیم به فرم کلات کلسیم یا کلسیم به همراه بر و اسیدآمینه است. یون کلسیم در ساخت دیواره سلولی گیاه، انتقال کربوهیدرات ها، متابولیسم ازت نقش مهمی دارد. کلسیم علاوه بر مقاومت خوشه پسته به شرایط محیطی، باعث افزایش اندازه و یکدست شدن خوشه پسته می شود. یکی از کارکردهای مهم کلسیم، کاهش تنش و افزایش مقاومت درخت به شرایط نامساعد فیزیولوژیکی پسته است.کاری که کلسیم می کند، می تواند انتقال این هورمون از سمت سرشاخه ها به سمت ریشه ها را تسریع کند و با کاهش و جریان این هورمون ها به سمت ریشه ها، سیاه شدن و عارضه لکه پوست استخوانی در پسته متوقف می شود. لذا نقشم کلسیم در اینجا هم در افزایش اندازه و یکدست شدن خوشه پسته است، بخصوص کلسیم هایی که با آمینو اسید یا عنصر ازت همراه هستند و هم در افزایش مقاومت درخت به شرایط نامساعد نقش موثری دارد.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن photo5891009278595150422.jpg است
بهترین زمان محلول پاشی کلسیم

نکته بعدی در مورد کلسیم، این است که حداقل برای محلول پاشی کلسیم دو تکرار قرار دهید، به ویژه در درختانی که از حجم میوه زیادی برخوردارند، در یک نوبت کلسیم ممکن است نیاز کلسیمی خوشه های پسته تامین نشود و یا اینکه بدلیل شرایط ابری و تعداد ساعت کم آفتابی در بهار، در جذب کلسیم مشکل داشته باشیم که با دو تکرار این نگرانی بر طرف می شود.
عنصر روی نقش بسیار مهمی در خوشه بندی پسته و جلوگیری از تنک شدن پسته دارد.به دلیل کمبود شدید عنصر روی در خاک و در نتیجه خوشه پسته ،خوشه پسته بسیار به این عنصر نیاز دارد.همچنین روی در مرحله گرده افشانی و جوانه زدن دانه های گرده نقش اصلی را ایفا می نماید.


بهترین زمان محلول پاشی روی

کشمشی شدن دانه های پسته در اردیبهشت ماه بیشتر بخاطر ابری بودن هوا و عدم نور و آفتاب است. اصل کشمشی شدن دانه ها در اثر آفتاب نخوردن درخت و دانه ها و گردش ضعیف کلسیم و یک بحث فیزیوژیکی است، ارتباطی با بیماری یا قارچ ندارد، ارتباطی با سن و سنک هم‌ ندارد، گاها محلولپاشی کلسیم تا حدی کمک کننده است اما علاج قطعی کار نیست! سال هایی که فصل بهار ابری و توام با بارندگی زیاد باشد محصول پسته خوبی دست نمی آید!! اقلیم مساعد در برداشت محصول پسته اساس کار است.
اصطلاح شتر گربه برای خوشه پسته به چه معناست؟ شتر گربه یعنی در بین دانه های موجود در خوشه، چند دانه رشد خوبی دارند و سریعا بزرگ می شوند و دانه های ریز دیگر به کندی رشد نموده و به مرور خشک شده و می ریزند!

شتر گربه شدن خوشه پسته

راه کار اساسی برای خوشه بندی اصولی:
۱)کود حیوانی مناسب در زمستان همراه با اوره و هیومیک اسید
۲)محلول پاشی روی و بر و اسید آمینه با هم در اواسط فروردین ماه
۳)نیترات کلسیم به صورد کود پاشی قبل از اردیبهشت ماه روی خاک
۴)محلول پاشی کلسیم و جلبک در اوایل اردیبهشت ماه

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها