گانز گرین کلاسیک


1,850,000 ریال

کود گانزگرین با درصد بالای کلسیم و سیلسیم در کنار آلومینا مناسب برای رفع کمبود کلسیم و افزایش قابل توجه کیفیت میوه و مقاومت گیاه نسبت به آفات و بیماریها و استرس های محیطی